Same pozytywne wiadomości!
Chat
cloud
Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a), w celu otrzymywania od Fundacji WOŚP najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru,
4) odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Ciebie zgody;
7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem otrzymywania newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newsletteru;
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Fundację WOŚP, w celu wymienionym w punkcie 3?
  • Fundacja WOŚP cieszy się najwyższym spośród badanych organizacji i instytucji zaufaniem społecznym. Ufa jej 85% Polaków. 
  • 90% uważa, że WOŚP zmienia życie na lepsze. 
  • 90% Polaków docenia wolontariuszy i to, że poświęcają swój wolny czas.  
Czy wiesz, że? 
Video
instagram
tweet
fb
Jesteśmy też tutaj